Jouw verhaal naar het juiste behandelplan

Een behandeling begint met jouw verhaal waarin we samen op zoek gaan naar antwoorden. We bespreken je klachten met de mogelijke oorzaken. Zo kan ik een goed beeld krijgen van je hulpvraag en wat ik voor je kan betekenen. Voor jou een mooie gelegenheid om te ontdekken of mijn manier van werken bij je past.

Met al deze inzichten komen we tot een behandelplan, waarbij de focus wordt gelegd op het activeren van het zelf herstellend vermogen van jouw lichaam. Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes.

De verschillende behandelingen worden toegepast volgens de vijf natuurgerichte principes:

Alles bestaat uit energie. Energie is de basis. Heb je te weinig energie dan zal je lichaam niet optimaal werken. Je zenuwstelsel ontvangt onvoldoende informatie en delen van je lichaam kunnen daardoor ontregeld raken. Het is de eerste prioriteit om te kijken hoe het staat met het energiepeil, op dit niveau kunnen we meerdere technieken toepassen

Communicatie van je zenuwstelsel naar delen van het lichaam gaat door middel van prikkels. Functioneert deze prikkeloverdracht niet goed, dan ontvangt je lichaam geen signaal. Het is van belang deze verbinding weer te herstellen zodat de signalen weer door het lichaam worden ontvangen.

Ons lichaam en onze geest worden voortdurend belast met allerlei gifstoffen. Lichamelijk door slechte voedingsstoffen maar geestelijk door spanning en stress. We staan er dagelijks bloot aan en het is van belang om deze stoffen goed af te voeren. Want gebeurt dit niet, dan kan je lichaam geen voedingsstoffen meer opnemen maar ook je emotionele ballast meer verwerken.

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt,  kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. Fysieke voeding geeft ons lichaam energie, brandstof en speelt een belangrijke rol bij de vele fysiologische functies. Door ongezonde, onvoldoende of verkeerde voeding zullen er lichamelijke klachten ontstaan. Ook is er sprake van geestelijke voeding. Enerzijds is onze geestelijke voeding afhankelijk van de voeding die we eten en de invloed die het heeft op ons brein en darmen. Brein en darmen ( ook wel onze buikhersenen genoemd) staan continu met elkaar in verbinding. Anderzijds versta ik onder  geestelijke  voeding, je gevoel/ emotie, je zelfbeeld,verwachtingen van en naar andere,  overtuigingen etc.. Door bewustwording en een ombuiging hierin
verbeterd de totale balans.

Fysieke, geestelijke, spirituele en energetische aspecten van de mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Is je lichaam goed gedraineerd en gevoed, dan kijken we naar emoties en gedragspatronen.

Bewustwording van een bepaald gedrag of belemmerende emoties kunnen je healingsproces bespoedigen. Uiteindelijk kun je deze patronen die je niet (meer) dienen doorbreken en ze vervolgens loslaten.

Ik maak gebruik van de onderstaande methodes:

Bij een aura- en Chakrabehandeling wordt kosmische energie via de handen van de healer doorgegeven aan de behandelde persoon. De behandeling is gericht op het harmoniseren van het energieveld en het verwijderen van stagnerende invloeden. Hierdoor kan de energie weer vrij gaan stromen waardoor je lichaam, ziel en geest de kans krijgen weer heel te worden. Ook werken we aan het energetisch verhogen van je afweer tegen kwalijke invloeden van buitenaf. Denk daarbij aan hitte, kou, wind, bacteriën en virussen. De ervaren heelheid die daarna kunt ervaren, helpt je systeem op weg om op eigen kracht weer optimaal te functioneren. Healing brengt je dichter bij jezelf en bevordert veranderingsprocessen.

De Ankh komt vanuit de Egyptische natuurgeneeskunde. In de tijd van de farao’s in Egypte werkten zowel de farao als de Hoge Priesters al therapeutisch met de Ankh. De Ankh wordt ook wel levensstaf genoemd, omdat door de vorm van het energiegeleidend materiaal waarvan de therapeutische Ankh gemaakt is, de Ankh een plus- en een minpool kent. Zodoende is het werken met de Ankh eigenlijk een vorm van magnetiseren, waarbij “negatieve energieën” kunnen worden uitgetrokken en “positieve energieën” kunnen worden ingestraald in het menselijk lichaam en/of energiesysteem. Door de kosmische verbinding en energiegeleiding die de Ankh kent, zijn deze behandelingen aanzienlijk krachtiger dan de normale manier van magnetiseren. Met de Ankh wordt voornamelijk via de chakra en energiebanen (meridianen) van het menselijk lichaam en energiesysteem gewerkt.

Dat ademhalen belangrijk is, daar is ieder van ons het over eens. Ademhalen is iets wat we allemaal doen en over het algemeen zonder er bij na te denken. Bij ziekte, angst, verdriet, stress moment etc. zijn we ons wel bewust van onze ademhaling. Maar dan nog meestal alleen omdat het iets moeilijker gaat. Of gejaagd of juist moeizaam, of langzamer of we proberen juist om de adem in te houden. We proberen dan de ademhaling weer onder de controle te krijgen. En of we daarbij een buik/ borstademhaling doen, daar staan we niet bij stil.

Maar hoe belangrijk is bewust ademhalen?

Van onbewust naar bewust is het begin van de therapie. Als je loslaat maak je een zucht van verlichting. Als je niet kunt doorademen voel je je benauwd, lusteloos en vlak. Dat je met je ademhaling je staat van zijn kunt beïnvloeden is voor de meeste mensen een mysterie. Adem is doorgaans een controleerbaar gevolg van een stemming of een emotie, in plaats van een bewuste beïnvloedbare bron van welzijn, vitaliteit en ook vrijheid. Om de ademhaling als therapie of oefening in te kunnen zetten is het ten eerste van belang dat je bewust wordt van je ademhaling. Van daaruit kun je een ademmethode ontwikkelen die jou rust, kracht en energie geeft en weer helemaal in balans brengt.

 “De ademhaling als therapie” was het onderwerp wat ik had gekozen voor mijn afstudeerscriptie bij de opleiding E.E.N.® therapie. Voor mij een beleving op zich.

Onder andere, door gebruik te maken van geleide meditatie oefeningen en visualisaties (=  vertaling van een gedachte naar een beeld, een uitdrukkingsvorm). Beeld is de oertaal van onze hersenen. Alles wat de mens creëert, ontstond eerst in onze verbeelding. Onze hersenen maken geen onderscheid tussen wat je met je ogen open of met je ogen dicht ziet. Ook maken ze geen onderscheid tussen wat je actief doet of wat je jezelf in gedachten ziet doen. ( Topsporters maken hier ook vaak gebruik van- verbeelden de opeenvolging van de bewegingen die zij moeten maken om optimaal te presteren.

In het dagelijks leven kun je hier ook van gebruikmaken. Het succes hiervan wordt vergroot door je zintuigelijke passie erbij te gebruiken. Hier wordt mee bedoeld dat je niet alleen een voorstelling maakt van hoe je denkt voelt en handelt in dat moment, maar ook wat je ervaart , ruikt en proeft. Welke kleuren, smaken, geluiden en geuren kunnen je hierbij helpen. Hoe levendiger, groter en waardevoller jij je gewenste situatie voorstelt en hoe vaker je dit herhaalt. Hoe groter de invloed ervan.

Ontspanningstherapie wordt heel vaak samen gebruikt met de ademhalingstechnieken

Vergeven doe je uit liefde voor jezelf. Wat vergeven is, is moeilijk te zeggen, want hoe dieper we op deze vraag ingaan, hoe meer niveaus, nuances en mogelijkheden we ontdekken. Het is een besluit, een gevoel. “Vergeving is de geneeskracht van het woord, het opent geblokkeerde chakra’s, laat de energie weer stromen en verbreekt alle energetische en karmische banden die op basis van het ego (macht en onmacht) zijn gelegd”. Het is een proces waar ik je dan in begeleid.

De voeten weerspiegelen het hele lichaam. Door druk te geven op bepaalde punten van de voet die verbonden zijn met alle delen van het lichaam, wordt het zelfgenezend vermogen van de mens gestimuleerd en ondersteund. Het zorgt voor een betere doorstroming van bloed en van energie, het geeft rust en het bevordert de gezondheid. Een behandeling kan daarom uitstekend worden toegepast bij allerlei klachten en ter ontspanning. VoetreflexPlus is een combinatie van de Westerse massagetechnieken en de traditionele Chinese geneeswijze. Bij deze massage worden de meridianen en acupunctuurpunten gestimuleerd, niet alleen op de voeten maar ook op onderbenen, knieën, armen en hoofd. Er wordt gezocht naar de diepere oorzaak van de klacht. Hierbij gaat het om het behoud van de gezondheid waarbij de energiestroom in het lichaam in balans wordt gebracht. De combinatie van beide behandelmethodes zorgt voor een verhoogd effect.

Lees meer over VoetreflexPlus therapie

Letterlijk “Aanraken voor Gezondheid”, is ontwikkeld door de Amerikaanse Chiropractor Dr. John F. Thie.

Met behulp van manuele spiertesten worden spierzwaktes en energieblokkades

opgespoord in onze meridianen ( energiebanen volgens de Chinese accupunctuur). Deze blokkades kunnen worden veroorzaakt door vele factoren o.a. structurele, emotionele, of chemische (voeding, medicijnen). Dit kan bijvoorbeeld een verkeerde lichaamshouding tot gevolg hebben. Langdurige onbalans kan op zijn beurt allerlei andere ongemakken tot ernstig lichamelijke klachten tot gevolg hebben.

Het weer in balans brengen kan op verschillende manieren gebeuren. In een zwakke spier stagneert en blokkeert de doorstroming van de energie zoals bij een sterke spier wel goed gebeurt. Verzwakte spieren worden op lichaamsvriendelijke wijze versterkt door gebruik te maken van de drie in het lichaam aanwezige circulatiestromen, te weten:

  • Lymfestelsel
  • Bloedvatenstelsel
  • Meridiaanstelsel

Om een zwakke spier te versterken moet de circulatie worden gestimuleerd. De bevordering van deze circulatie gebeurt in elk van deze systemen op een verschillende manier.

  1. Door massage van bepaalde Lymfatische punten van het lichaam
  2. Door het vasthouden van bepaalde vasculaire punten op het hoofd
  3. Door massage van de Meridiaanbanen.

Door de meest effectieve correctie toe te passen wordt zo de balans weer hersteld. Ook kunnen hierbij gerichte oefeningen en/of mogelijke aanpassing in de voeding nodig zijn.

Touch for Health geeft je eigen vitale energie een duwtje in de goed richting, waarna jezelf verder aan je gezondheid of genezing kan werken. Touch for Health is een methode die door iedereen ondergaan kan worden. Niet alleen is het geschikt voor mensen die klachten hebben, het is ook geschikt voor een ieder die klachten wil voorkomen.

Dr. Wayne Topping een geoloog uit Nieuw Zeeland ontwikkelde vanuit de Welness Kinesiologie de “Emitional Stress Release”.

Stress Release is het verminderen van stress. De negatieve gevolgen van stress, van welke soort ook, kunnen onze gezondheid in de weg zitten. StressRelease is een uitermate krachtige techniek die in de Kinesiologie wordt gebruikt om stress af te bouwen. Deze technieken werken in wezen op alle typen problemen (symptomen) die door emoties gecreëerd worden. Vooral bij angsten en emotionel stress is dit de aangewezen techniek om de angst en/of stress onder controle te krijgen. Daarnaast kunnen ook bepaalde patronen waarin we vastlopen of persoonlijke (beperkende) overtuigingen die ons belemmeren in ons doen en laten, worden doorbroken met speciale Stress Release technieken.

En ik werk met ondersteunende middelen zoals:

De E.E.N.® Energetica zijn energetische middelen die een helende en transformerende werking hebben op chakra-, energetisch- en fysiek niveau. De druppels bevatten zeer hoge lichttrillingen en potenties van mineralen, waardoor de middelen als ondersteunende therapie kunnen worden ingezet.

De blauwdruk van ieder mens is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde maar heeft, naarmate het bewustzijn op aarde is gegroeid, plaatsgemaakt voor vooroordelen, veroordelen en oordelen.

We zijn vergeten wie we zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor onze eigen keuzes. Het karma wat we hiermee opgebouwd hebben mag nu weer losgelaten worden zodat we weer dichter bij onze eigen kern komen.

De E.E.N.® Energetica hebben elk een eigen trilling die opgebouwd is uit aardse, geestelijke en kosmische energie. Ze geven inzicht waardoor het bewustwordingsproces op gang mag komen, blokkades oplossen en er zowel lichamelijk, geestelijk als op zielsniveau balans ontstaat.

We transformeren vanuit de Drie-eenheid naar de Heelheid om vervolgens onze Kosmische verbinding te herstellen.

Voor meer informatie: www.instituuteen.nl – bron

Dr. Edward Bach (1886-1936) was arts, met vele aanvullende kwalificatie, en homeopaat en heft zijn leven gewijd aan een zoektocht naar pure en zuivere geneeswijzen. Hij geloofde dat levenshouding en denkwijze een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en genezen van ziekte. Deze overtuiging wordt steeds meer erkend. Er zijn 38 remedies voor specifieke vormen van emoties en geestestoestanden. Wilde bloemen en bloesems van bomen vormen slechts de basis van 37 van de 38 remedies, alleen de remedie “Rock Water” , wordt geprepareerd met bronwater uit een natuurlijke bron met genezende eigenschappen. Ze werken specifiek op de emotionele en geestelijke conditie van de betreffende persoon.

 

De remedies kunnen eventueel ook gecombineerd gebruikt worden met medische of andere behandelmethoden. Ze hebben hier geen nadelige invloed op, zijn volkomen veilig. Hebben geen ongewenste bijwerkingen en werken niet verslavend. Ze hebben een milde werking en kunnen voor iedere leeftijd worden gebruikt. Ook dieren en planten hebben er baat bij.

De celzouten volgens Dr. Schüssler zijn verkleinde minerale zouten zoals die in en om onze cellen van nature voorkomen. Celzouten zijn genoemd naar Dr. Schüssler die met specifieke minerale zouten in een lichaam identieke vorm de Celzouttherapie ontwikkeld.

Dr. Schüssler (1821-1898) begon in 1858 in Oldenburg (Duitsland) te werken als homeopatisch arts en volgde met veel belangstelling de nieuwste ontdekkingen uit de wetenschap van zijn tijd. Hij schreef ooit zelf dat zijn onderzoek was gebaseerd op zowel theoretische inzichten als op ervaringen uit de praktijk.

Het gedachten goed van zowel de Nederlandse fysioloog Jacob Molenschot (1822-1893)als professor Jacob Virchow (1821-1902), waarom hij in zijn onderzoek veelvuldig refereert zijn het fundament voor de ontwikkeling van de celzouttherapie.

“De ziekte van de cel ontstaat door het verlies aan organische zouten” (Molenscot 1857)

“Het wezen van een ziekte is de pathogeen (=ziekteverwekker) veranderde cel” (Virchow 1858)

Schüsslers conclusie:

“Dan moet de gezondheid van de cel en zo ook de gezondheid van het lichaam hersteld worden door het weer aanvullen van de verliezen” (Schüssler 1876)

Relatie Cel & lichaam & minerale zouten:

Er zijn 12 basiszouten en 15 aanvullende waarmee gewerkt wordt.

SanoPharm is producent van de 40 energetische complexmiddelen die worden toegepast binnen het zogenaamde SanoConcept. Binnen dit concept worden drie niveaus onderscheiden:

  • Het bewustzijnsniveau- (Chakrasan-middelen)
  • Energetisch niveau- (SanoQi- middelen)
  • Fysiek niveau- (Fysieke middelen).

De producten voor deze verschillende niveaus zijn in nauwe samenspraak ontwikkeld met de Rotterdamse arts/acupuncturist Ton van Gelder. Hij introduceerde een geïntegreerde benadering van de Westerse, Chinese, en Indiase geneeskunde, ontleend aan auriculogeneeskunde (ooracupunctuur), Traditional Chinese Medicine, ayurveda en de homeopathie. Kenmerkend voor deze benadering is de grote aandacht die uitgaat naar de energetische regelsystemen in het lichamen naar de invloed van het bewustzijn op het lichaam.

https://sanopharm.com/producten/sanoconcept/

Voor meer informatie over een bepaalde principe, methode of ondersteunende middelen kan je klikken op de opgesomde titels hierboven.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet.